•  Chóng nước cao cấp
  • Theo dõi nhịp tim
  • Theo dõi tình trạng huyết áp
  • Dự báo thời tiết
  • Đếm bước chạy
  • Cảnh báo ít hoạt động
  • Chụp hình từ xa
  • Dơ tay đèn tự sáng
  • …..Nhiều tính năng khác

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG